შრომის უსაფრთხოების ზოგადი პრინციპები

შრომის უსაფრთხოების ზოგადი პრინციპები

OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს – ,,შრომის უსაფრთხოების ზოგადი პრინციპები“.

ტრენინგი განკუთვნილია:

  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელებისთვის/დირექტორებისთვის,
  • მენეჯერული რგოლის წარმომადგენლებისთვის,
  • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის,
  • დასაქმებული პირებისთვის,
  • დასაქმებულთა წარმომადგენლებისთვის,
  • ნებისმიერი სხვა დაინტერესებული პირისთვის.

ტრენინგის დროს მსმენელები მიიღებენ ინფორმაციას შრომის უსაფრთხოების იმ ძირითადი საკითხების შესახებ, რომლის ცოდნაც ნებისმიერი პირისთვის აუცილებელია. მაგალითად: რა არის შრომის უსაფრთხოების სისტემა; ვინ არის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი; უფლება-მოვალეობები პოზიციების მიხედვით; სავალდებულო სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები და წესები, მოქმედი აკრძალვები და სხვა…

ტრენინგის სტანდარტული მოდულის ხანგრძლივობა – 4 საათი.
ასევე, დაინტერესების შემთხვევაში, შესაძლებელია აღნიშნული ტრენინგის კონკრეტული სპეციფიკის ორგანიზაციაზე და მის საჭიროებებზე მორგება.

ტრენინგი შესაძლებელია ჩატარდეს, როგორც დისტანციურ, ასევე არადისტანციურ ფორმატში, ქვეყანაში მოქმედი ყველა რეგულაციის დაცვით.
ტრენინგის დასრულების შემდგომ გაიცემა სერტიფიკატი. სერტიფიკატის ასაღებად აუცილებელია:

  • მსმენელი სრულყოფილად დაესწროს ტრენინგს,
  • ტრენინგის დასრულების შემდეგ წარმატებით ჩააბაროს საგამოცდო ტესტი. ტესტი წარმატებით ჩაბარებულად ითვლება თუ მსმენელი შეკითხვების მინიმუმ 70%-ს გასცემს სწორ პასუხს.

ტრენინგს უძღვებიან შრომის უსაფრთხოების სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, მაღალკვალიფიციური ტრენერები.

ტრენინგის ღირებულება დგინდება ინდივიდუალურად, დაინტერესებული ფიზიკური პირებისთვის ან/და კომპანიებისთვის.

დაინტერესებული პირები რეგისტრაციისთვის ან/და დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები