არა სრული აკრედიტებული პროგრამა 

არა სრული აკრედიტებული პროგრამა

დაბალი და საშუალო რისკის ობიექტებისთვის.

სრული აკრედიტებული პროგრამა

ნებისმიერი სექტორული მიმართულებით მუშაობისთვის

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა დაბალი და საშუალო რისკის ობიექტებისთვის.

ღირებულება და გადახდის შესაძლებლობები

  • სპეციალისტის სასერტიფიკატო გამოცდას 90-95%-იანი შედეგით ჩაბარების შემთხვევაში უკან დაიბრუნებთ სწავლის საფასურის 5%-ს,
  • ხოლო 96-100%-იანი შედეგის შემთხვევაში უკან სწავლის საფასურის 10%-ს.

დარეგისტრირდი

ან შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები