რეკომენდაციები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბილიოთეკების გაერთიანება

სარეკომენდაციო წერილი ეძლევა შპს „შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიას“.

შპს „შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან“ ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანებამ“ ითანამშრომლა 2020 წელს, კერძოდ, ჩვენ ორგანიზაციას მიმდინარე წლის

თებერვლის თვეში ჩაუტარა სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვის თეორიული და პრაქტიკული სწავლებები (ტრენინგები) (100 თანამშრომელი). გვინდა აღვნიშნოთ, რომ აკადემიის სპეციალისტები გამოირჩეოდნენ საქმის/სფეროს ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარით.

შპს „შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია“ იცავს მომსახურების გაწევის დროს ხელშეკრულებით შესასრულებლად განსაზღვრულ ვადას, კეთილსინდისიერად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო ჩაბარებული სამუშაო პასუხობს დამკვეთის მიერ დაყენებულ მოთხოვნებს და თანხვედრაშია შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან.

კომპანიის მენეჯმენტთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია იყო ადეკვატური, ყველა კითხვებზე ხდებოდა დროული და ამომწურავი პასუხების გაცემა.

დარწმუნებულები ვართ, რომ კომპანია/ორგანიზაცია, რომელიც ითანამშრომლებს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან, დარწმუნდება მათ სანდოობასა და პროფესიონალიზმში.

პატივისცემით,

ნინო მაჭარაშვილი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბილიოთეკების გაერთიანება-გაერთიანების დირექტორი.

იხილეთ მეტი

შპს ბარამბო

სარეკომენდაციო წერილი ეძლევა შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიას. 

შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან ვთანამშრომლობთ 2020 წლიდან დღემდე და გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მათი მომსახურება შრომის უსაფრთხოების კუთხით ნამდვილად გამორჩეულია. აკადემიის სპეციალისტები გამოირჩევიან საქმის/სფეროს ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარით. 

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია ყოველთვის იცავს მომსანურების გაწევის დროს ხელშეკრულებით სამუშაოს შესასრულებლად განსაზღვრულ ადას, კეთილსინდისიერად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო ჩაბარებული სამუშაო ყოველთვის პასუხობს დამკვეთის მიერ დაყენებულ მოთხოვნებს და თანხვედრაშია შრომის  უსაფრთხოების სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

ჩვენ ორგანიზაციაში შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიამ ჩაატარა ახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ჯგუფისთვის და დამტვირთველის უსაფრთხოდ მართვის ტრენინგი დამტვირთველის ოპერატორებისთვის. კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისის ფასი იყო თანხვედრაში მათ მიერ გაწეული სამუშაოს ხარისხთან. 

კომპანიის მენეჯმენტთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია იყო ადეკვატური, ყველა კითხვებზე ხდებოდა დროული და ამომწურავი პასუხების გაცემა. 

მოხარული ვიქნებით თუ კვლავ ვითანამშრომლებთ შრომის უსაფრთხოების ა ჯანმრთელობის აცვის აკადემიასთან და ვისარგებლებთ შრომის უსაფრთხოების კუთხით მათი სხვა მომსახურებითაც. 

დარწმუნებულები ვართ, რომ კომპანია/ორგანიზაცია, რომელიც ითანამშრომლებს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან, დარწმუნდება მათ სანდოობასა და პროფესიონალიზმში. 

 

შპს „ბარამბო“ შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი

დაჩი პაპაშვილი 

იხილეთ მეტი

შპს სიგმა ლაბ

It is our pleasure to recommend that friendly and exceptional team we had been cooperated with in

April-May 2021 and we would like to note that their services were beyond expectation in terms of

occupational safety knowledge and professional training provision in contractual deadline, thanks to

a well-organized management.

The occupational safety system was introduced with following trainings: general principles of

occupational safety, fire safety, emergency management, first aid followed with questions/answers

session and quizzes.

The charging price for the provided service is adequate with the conducted work quality.

We will be happy to continue working with the Academy of Occupational Safety and Health and take

advantage of their other occupational safety services.

 

Dr. Artur Grishan

Founder /Director

იხილეთ მეტი

შპს კავკასუს ონლაინი

სარეკომენდაციო წერილი ეძლევა შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიას.

შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან ვთანამშრომლობთ 2019 / 2020 წლიდან დღემდე და გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მათი მომსახურება შრომის უსაფრთხოების კუთხით ნამდვილად გამორჩეულია. აკადემიის სპეციალისტები გამოირჩევიან საქმის/სფეროს ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარით.

 შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია ყოველთვის იცავს მომსახურების გაწევის დროს ხელშეკრულებით სამუშაოს შესასრულებლად განსაზღვულ ვადას, კეთილსინდისიერად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო ჩაბარებული სამუშაო ყოველთვის პასუხობს დამკვეთის მიერ დაყენებულ მოთხოვნებს და თანხვედრაშია შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან.

 ჩვენ ორგანიზაციაში შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიამ დანერგა შრომის უსაფრთხოების სისტემა / ჩაატარა შრომის უსაფრთხოების ტრენინგები / განახორციელა აუდიტი | შეიმუშავა შრომის უსაფრთხოების სახელმძღვანელო დოკუმენტაცია …..

კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისის ფასი იყო თანხვედრაში მათ მიერ გაწეული სამუშაოს ხარისხთან.

კომპანიის მენეჯმენტთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია იყო ადეკვატური, ყველა კითხვებზე ხდებოდა დროული და ამომწურავი პასუხების გაცემა.

მოხარული ვიქნებით თუ კვლავ ვითანამშრომლებთ შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან და ვისარგებლებთ შრომის უსაფრთხოების კუთხით მათი სხვა მომსახურებითაც.

დარწმუნებულები ვართ, რომ კომპანია/ორგანიზაცია, რომელიც ითანამშრომლებს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან, დარწმუნდება მათ სანდოობასა და პროფესიონალიზმში.

 

იხილეთ მეტი

შპს რკინიგზის ტელეკომი

სარეკომენდაციო წერილი ეძლევა შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიას (ს/კ 402153780).

შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან ვთანამშრომლობთ 2020 წლიდან დღემდე და გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მათი მომსახურება შრომის უსაფრთხოების კუთხით ნამდვილად გამორჩეულია. აკადემიის სპეციალისტები გამოირჩევიან საქმის/სფეროს ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარით.

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია ყოველთვის იცავს მომსახურების გაწევის დროს ხელშეკრულებით სამუშაოს შესასრულებლად განსაზღვულ ვადას, კეთილსინდისიერად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო ჩაბარებული სამუშაო ყოველთვის პასუხობს დამკვეთის მიერ დაყენებულ მოთხოვნებს და თანხვედრაშია შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან. ჩვენ ორგანიზაციაში შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიამ

დანერგა და მართავს შრომის უსაფრთხოების სისტემას.

კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისის ფასი იყო თანხვედრაში მათ მიერ გაწეული სამუშაოს ხარისხთან.

კომპანიის მენეჯმენტთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია იყო ადეკვატური, ყველა კითხვებზე ხდებოდა დროული და ამომწურავი პასუხების გაცემა.

დარწმუნებულები ვართ, რომ კომპანია/ორგანიზაცია, რომელიც ითანამშრომლებს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან, დარწმუნდება მათ სანდოობასა და პროფესიონალიზმში.

შპს რკინიგზის ტელეკომის დირექტორი

გრიგოლ თოდუა

იხილეთ მეტი

შპს იმპოსტი

სარეკომენდაციო წერილი ეძლევა შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის
დაცვის აკადემიას.სამშენებლო კომპანია ,,იმპოსტი’’ (ს.კ.: 406033019) შპს შრომის უსაფრთხოების და
ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან 2019 წლიდან დღემდე აქტიურად
თანამშრომლობს. მათი მომსახურება შრომის უსაფრთხოების კუთხით ნამდვილად
გამორჩეულია. აკადემიის სპეციალისტები გამოირჩევიან საქმის/სფეროს
მაღალკვალიფიციური ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და ეფექტური კომუნიკაციის
უნარით.
შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია ყოველთვის იცავს
მომსახურების გაწევის დროს ხელშეკრულებით სამუშაოს შესასრულებლად
განსაზღვულ ვადას, კეთილსინდისიერად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო
ჩაბარებული სამუშაო ყოველთვის პასუხობს დამკვეთის მიერ დაყენებულ მოთხოვნებს
და თანხვედრაშია შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოში მოქმედ
კანონმდებლობასთან.
ჩვენ ორგანიზაციაში შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიამ
დანერგა შრომის უსაფრთხოების სისტემა და საჭიროებისამებრ დღემდე აქტიურად
ატარებს შრომის უსაფრთხოების ტრენინგებს.
კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისის ფასი არის თანხვედრაში მათ მიერ გაწეული
სამუშაოს ხარისხთან.
კომპანიის მენეჯმენტთან ურთიერთობა/კომუნიკაცია არის მეგობრული/ადეკვატური,
ყველა კითხვებზე დროულად და ამომწურავად შეძლებ პასუხის მიღებას.
სამშენებლო კომპანია ,,იმპოსტი’’ აქტიურად აგრძელებს თანამშრომლობას შრომის
უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან. ჩვენ რეკომენდაციას ვუწევთ
მათ სანდოობასა და პროფესიონალიზმს – კომპანია/ორგანიზაციებთან, რომლებიც
მომავალში გადაწყვეტენ ითანამშრომლონ შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის
დაცვის აკადემიასთან.
შპს ,,იმპოსტი’’-ს დირექტორი
დავით ჩანტლაძე

იხილეთ მეტი

შპს ექს სითი

შპს „შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია“-სთან ვთანამშრომლობთ

2020 წლიდან და გვინდა აღვნიშნოთ კმაყოფილება მათ მიერ ჩვენს მიმართ გაწეული

მომსახურებით, შრომის უსაფრთხოების კუთხით. აკადემიის სპეციალისტებს გააჩნიათ

საქმის/სფეროს ცოდნა, პროფესიონალიზმი და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

 

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია ყოველთვის იცავს

მომსახურების გაწევის დროს ხელშეკრულებით სამუშაოს შესასრულებლად განსაზღვულ

ვადას, კეთილსინდისიერად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო ჩაბარებული

სამუშაო პასუხობს დამკვეთის მიერ დაყენებულ მოთხოვნებს და თანხვედრაშია შრომის

უსაფრთხოების სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან.

 

ჩვენ ორგანიზაციაში შპს „შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია“-მ

ჩაატარა შრომის უსაფრთხოების ტრენინგები. კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისის ფასი

იყო თანხვედრაში მათ მიერ გაწეული სამუშაოს ხარისხთან. ხოლო, კომპანიის მენეჯმენტთან

ურთიერთობა და კომუნიკაცია იყო ადეკვატური, ყველა კითხვებზე ხდებოდა დროული და

ამომწურავი პასუხების გაცემა.

 

მოხარული ვიქნებით თუ კვლავ ვითანამშრომლებთ შრომის უსაფრთხოების და

ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან და ვისარგებლებთ შრომის უსაფრთხოების კუთხით

მათი სხვა მომსახურებითაც.

 

დარწმუნებულები ვართ, რომ კომპანია/ორგანიზაცია, რომელიც ითანამშრომლებს შრომის

უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან, დარწმუნდება მათ სანდოობასა და

პროფესიონალიზმში.

 

შპს ექს სითის 

დირექტორი: ხათუნა გოგუაძე

იხილეთ მეტი

შპს ინიციო

სარეკომენდაციო წერილი ეძლევა შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის

აკადემიას.

 

შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან ვთანამშრომლობთ

2021 წლიდან და გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მათი მომსახურება შრომის უსაფრთხოების

კუთხით ნამდვილად გამორჩეულია. აკადემიის სპეციალისტები გამოირჩევიან

საქმის სფეროს ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარით.

 

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია ყოველთვის იცავს

მომსახურების გაწევის დროს ხელშეკრულებით სამუშაოს შესასრულებლად განსაზღვულ

ვადას, კეთილსინდისიერად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო ჩაბარებული

სამუშაო ყოველთვის პასუხობს დამკვეთის მიერ დაყენებულ მოთხოვნებს და თანხვედრაშია შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან.

 

ჩვენ ორგანიზაციაში შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიამ

ჩაატარა შრომის უსაფრთხოების აუდიტი და შემდგომ დანერგა შრომის უსაფრთხოების

სისტემა.

 

კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისის ფასი იყო თანხვედრაში მათ მიერ გაწეული

სამუშაოს ხარისხთან.

 

კომპანიის მენეჯმენტთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია იყო ადეკვატური, ყველა

„კითხვებზე ხდებოდა დროული და ამომწურავი პასუხების გაცემა.

 

მოხარული ვიქნებით თუ ჩვენი თანამშრომლობა შრომის უსაფრთხოების და

ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან გაგრძელდება და ვისარგებლებთ შრომის

უსაფრთხოების კუთხით მათი სხვა მომსახურებითაც.

 

დარწმუნებულები ვართ, რომ კომპანია/ორგანიზაცია, რომელიც ითანამშრომლებს შრომის

უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან, დარწმუნდება მათ სანდოობასა

და პროფესიონალიზმში.

 

შპს ინნციო-ს დირექტორი

ნანა ხარაბაძე

იხილეთ მეტი

შპს ნანოტეკ

სარეკომენდაციო წერილი ეძლევა შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიას.

 

შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან ვთანამშრომლობთ 2020 წლიდან დღემდე და გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მათი მომსახურება შრომის უსაფრთხოების კუთხით ნამდვილად გამორჩეულია, აკადემიის სპეციალისტები გამოირჩევიან საქმის სფეროს ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარით.

 

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია ყოველთვის იცავს

მომსახურების გაწევის დროს ხელშეკრულებით სამუშაოს შესასრულებლად განსაზღვულ

ვადას, კეთილსინდისიერად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო ჩაბარებული

სამუშაო ყოველთვის პასუხობს დამკვეთის მიერ დაყენებულ მოთხოვნებს და

თანხვედრაშია შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოში მოქმედ

კანონმდებლობასთან,

 

ჩვენ ორგანიზაციაში შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიამ

დანერგა შრომის უსაფრთხოების სისტემა და ახლაც მიმდინარეობს დანერგილი შრომის

უსაფრთხოების სისტემის მართვის პროცესი,

 

მოხარული ვიქნებით თუ ჩვენი თანამშრომლობა შრომის უსაფრთხოების და

ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან გაგრძელდება და ვისარგებლებთ შრომის

უსაფრთხოების კუთხით მათი სხვა მომსახურებითაც.

 

დარწმუნებულები ვართ, რომ კომპანია/ორგანიზაცია, რომელიც ითანამშრომლებს შრომის

უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან, დარწმუნდება მათ სანდოობასა

და პროფესიონალიზმში.

 

შპს ნანორეკ-ის

აღმასრულებელი დირექტორი

დიმიტრი სახოკია

იხილეთ მეტი

შპს სერვის მედ ჯორჯია

სარეკომენდაციო წერილი ეძლევა შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიას. 

შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან ვთანამშრომლობთ 2020 წლიდან დღემდე და გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მათი მომსახურება შრომის უსაფრთხოების კუთხით ნამდვილად გამორჩეულია. აკადემიის სპეციალისტები გამოირჩევიან საქმის/სფეროს ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარით. 

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია ყოველთვის იცავს მომსახურების გაწევის დროს ხელშეკრულებით სამუშაოს შესასრულებლად განსაზღვრულ ვადას, კეთილსინდისიერად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო ჩაბარებული სამუშაო ყოველთვის პასუხობს დამკვეთის მიერ დაყენებულ მოთხოვნებს და თანხვედრაშია შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

ჩვენ ორგანიზაციაში შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიამ ჩაატარა შრომის უსაფრთხოების სხვადასხვა ტრენინგები, ასევე ვისარგებლეთ მათი საკონსულტაციო მომსახურებით.

კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისის ფასი იყო თანხვედრაში მათ მიერ გაწეული სამუშაოს ხარისხთან. კომპანიის მენეჯმენტთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია იყო ადეკვატური, ყველა კითხვებზე ხდებოდა დროული და ამომწურავი პასუხების გაცემა. 

მოხარული ვიქნებით თუ კვლავ ვითანამშრომლებთ შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან და ვისარგებლებთ შრომის უსაფრთხოების კუთხით მათი სხვა მომსახურებითაც. 

დარწმუნებულები ვართ, რომ კომპანია/ორგანიზაცია, რომელიც ითანამშრომლებს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან, დარწმუნდება მათ სანდოობასა და პროფესიონალიზმში.

 

დირექტორი

გიორგი სიგალაძე

იხილეთ მეტი

გურჯაანის სამუსიკო სკოლა

სარეკომენდაციო წერილი ეძლევა შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიას.  

შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან ვთანამშრომლობთ 2020 წლიდან დღემდე და გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მათი მომსახურება შრომის უსაფრთხოების კუთხით ნამდვილად გამორჩეულია. აკადემიის სპეციალისტები გამოირჩევიან საქმის/სფეროს ცოდნით, პროფესიონალიზმითა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარით.  

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემია ყოველთვის იცავს მომსახურების გაწევის დროს ხელშეკრულებით სამუშაოს შესასრულებლად განსაზღვულ ვადას, კეთილსინდისიერად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო ჩაბარებული სამუშაო ყოველთვის პასუხობს დამკვეთის მიერ დაყენებულ მოთხოვნებს და თანხვედრაშია შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

ჩვენ ორგანიზაციაში შპს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიამ  ჩაატარა შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი: ,,სახანძრო უსაფრთხოება და ევაკუაციის  ღონისძიებები“.  

კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისის ფასი იყო თანხვედრაში მათ მიერ გაწეული სამუშაოს ხარისხთან.  

კომპანიის მენეჯმენტთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია იყო ადეკვატური, ყველა კითხვებზე ხდებოდა დროული და ამომწურავი პასუხების გაცემა.  

მოხარული ვიქნებით თუ კვლავ ვითანამშრომლებთ შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან და ვისარგებლებთ შრომის უსაფრთხოების კუთხით მათი სხვა მომსახურებითაც. 

დარწმუნებულები ვართ, რომ კომპანია/ორგანიზაცია, რომელიც ითანამშრომლებს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის აკადემიასთან, დარწმუნდება მათ სანდოობასა და პროფესიონალიზმში.  

ააიპ ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების“ დირექტორი: 

ნინო ჯოხაძე

 

იხილეთ მეტი

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები