სრული აკრედიტებული პროგრამა 

არა სრული აკრედიტებული პროგრამა

დაბალი და საშუალო რისკის ობიექტებისთვის.

სრული აკრედიტებული პროგრამა

ნებისმიერი სექტორული მიმართულებით მუშაობისთვის

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების სრული აკრედიტებული პროგრამა ნებისმიერი სექორული მიმართულებით მუშაობისთვის

ღირებულება და გადახდის შესაძლებლობები

  • სპეციალისტის სასერტიფიკატო გამოცდას 90-95%-იანი შედეგით ჩაბარების შემთხვევაში უკან დაიბრუნებთ გადახდილი სწავლის საფასურის 5%-ს,
  • ხოლო 96-100%-იანი შედეგის შემთხვევაში უკან დაიბრუნებთ გადახდილი სწავლის საფასურის 10%-ს.
  • 100%-ის აღების შემთხვევაში უკან დაიბრუნებთ გადახდილი სწავლის საფასურის 15%-ს.
  • ორგანიზაციის მიერ სწავლის საფასურის გადახდის შემთხვევაში მაინც მსმენელს უბრუნდება თანხა.

დარეგისტრირდი

ან შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები