სამუშაო სივრცეში რისკების მართვა

სამუშაო სივრცეში რისკების მართვა

OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს – ,,სამუშაო სივრცეში რისკების მართვა“.

 • ტრენინგი განკუთვნილია:
  ორგანიზაციის ხელმძღვანელებისთვის/დირექტორებისთვის,
 • მენეჯერული რგოლის წარმომადგენლებისთვის,
 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის,
 • დასაქმებული პირებისთვის,
  დასაქმებულთა წარმომადგენლებისთვის,
 • ნებისმიერი სხვა დაინტერესებული პირისთვის.

ტრენინგი ტარდება ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-15/ნ (სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე)-ის საფუძველზე.

ტრენინგის სტანდარტული მოდულის ხანგრძლივობა – 4 საათი.
ასევე, დაინტერესების შემთხვევაში, შესაძლებელია აღნიშნული ტრენინგის კონკრეტული სპეციფიკის ორგანიზაციაზე და მის საჭიროებებზე მორგება.

ტრენინგი შესაძლებელია ჩატარდეს, როგორც დისტანციურ, ასევე არადისტანციურ ფორმატში, ქვეყანაში მოქმედი ყველა რეგულაციის დაცვით.

ტრენინგის დასრულების შემდგომ გაიცემა სერტიფიკატი. სერტიფიკატის ასაღებად აუცილებელია:

 • მსმენელი სრულყოფილად დაესწროს ტრენინგს,
 • ტრენინგის დასრულების შემდეგ წარმატებით ჩააბაროს საგამოცდო ტესტი. ტესტი წარმატებით ჩაბარებულად ითვლება თუ მსმენელი შეკითხვების მინიმუმ 70%-ს გასცემს სწორ პასუხს.

ტრენინგს უძღვებიან შრომის უსაფრთხოების სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, მაღალკვალიფიციური ტრენერები.

ტრენინგის ღირებულება დგინდება ინდივიდუალურად, დაინტერესებული ფიზიკური პირებისთვის ან/და კომპანიებისთვის.

დაინტერესებული პირები რეგისტრაციისთვის ან/და დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები