პირველადი გადაუდებელი დახმარება

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს – ,,პირველადი გადაუდებელი დახმარება“.

 

ტრენინგი განკუთვნილია:

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელებისთვის/დირექტორებისთვის,
 • მენეჯერული რგოლის წარმომადგენლებისთვის,
 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის,
 • დასაქმებული პირებისთვის,
 • დასაქმებულთა წარმომადგენლებისთვის,
 • ნებისმიერი სხვა დაინტერესებული პირისთვის.

 

ტრენინგის სტანდარტული მოდულის ხანგრძლივობა – 6 საათი.

ასევე, დაინტერესების შემთხვევაში, შესაძლებელია აღნიშნული ტრენინგის კონკრეტული სპეციფიკის ორგანიზაციაზე და მის საჭიროებებზე მორგება.

 

არადისტანციურ ფორმატში ტრენინგის ჩატარების დროს, 1 ჯგუფში მსმენელების დასაშვები მაქსიმალური რაოდენობა – 12 – 15.

 

ტრენინგი შედგება თეორიული და პრაქტიკული ნაწილებისგან.

 • ტრენინგის თეორიული ნაწილი შესაძლებელია ჩატარდეს, როგორც დისტანციურ, ასევე არადისტანციურ ფორმატში, ქვეყანაში მოქმედი ყველა რეგულაციის დაცვით.
 • ტრენინგის პრაქტიკული ნაწილი შესაძლებელია ჩატარდეს მხოლოდ არადისტანციურ ფორმატში.

 

ტრენინგის დასრულების შემდგომ გაიცემა სერტიფიკატი. სერტიფიკატის ასაღებად აუცილებელია:

 • მსმენელი სრულყოფილად დაესწროს ტრენინგს,
 • ტრენინგის დასრულების შემდეგ წარმატებით ჩააბაროს საგამოცდო ტესტი. ტესტი წარმატებით ჩაბარებულად ითვლება თუ მსმენელი შეკითხვების მინიმუმ 70%-ს გასცემს სწორ პასუხს.
 • იმ შემთხვევაში, თუ მსმენელი ესწრება მხოლოდ თეორიულ ნაწილს (დისტანციური ან/და არადისტანციური ფორმით), აღნიშნულის შესახებ მითითება კეთდება სერტიფიკატში.

 

ტრენინგს უძღვებიან სამედიცინო სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, მაღალკვალიფიციური ტრენერები. 

 

ტრენინგის ღირებულება დგინდება ინდივიდუალურად, დაინტერესებული ფიზიკური პირებისთვის ან/და კომპანიებისთვის.

 

დაინტერესებული პირები რეგისტრაციისთვის ან/და დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები