ტრენინგები

Qualification training
ტრენერების ტრენინგი
შრომის უსაფრთხოების ტრენერთა ტრენინგი(შრომის უსაფრთხოების მიმართულების ტრენინგების ტრენერთა კურსი) ტრენინგის...
მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა
,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, დამსაქმებელი ვალდებულია საქართველოს...
Agricultural machinery, a tractor collecting grass in a field ag
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ექსპლუატაცისას უსაფრთხოდ მუშაობის წესები
OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს - ,, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ექსპლუატაცისას უსაფრთხოდ მუშაობის წესები“....
Injecting Fertilizer In Cabbage Field
სასუქებთან და პესტიციდებთან უსაფრთხოდ მუშაობის წესები
OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს - ,,სასუქებთან და პესტიციდებთან  უსაფრთხოდ მუშაობის წესები“. წინამდებარე...
The-56th-Rompetrol-Gas-Station-in-Bulgaria
შრომის უსაფრთხოების წესები ავტოგასამართი სადგურებისთვის
OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს - ,,შრომის უსაფრთხოება ავტოგასამართი სადგურებისთვის“. ტრენინგი განკუთვნილია:...
worker in protection mask welding metal at factory
უსაფრთხოების წესები შედუღების პროცესში
OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს - ,,უსაფრთხოების წესები შედუღების პროცესში“. ტრენინგი განკუთვნილია: ორგანიზაციის...
Office work
შრომის უსაფრთხოება მომსახურების სექტორში და საოფისე საქმიანობისა
OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს - ,,შრომის უსაფრთხოება მომსახურების სექტორში და საოფისე საქმიანობისას“....
The factory engineer configures a complex production plantThe factory engineer configures a complex production plant
შრომის უსაფრთხოება მსუბუქ მრეწველობაში
OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს - ,,შრომის უსაფრთხოება მსუბუქ მრეწველობაში“. ტრენინგი განკუთვნილია: ორგანიზაციის...
mining-industry-industrial-vehicles-on-constructi-2021-08-28-18-45-57-utc
შრომის უსაფრთხოება სამთომოპოვებით მრეწველობასა ან/და მძიმე დამამუშავებელ მრეწველობაში
OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს - ,,შრომის უსაფრთხოება სამთომოპოვებით მრეწველობასა ან/და მძიმე დამამუშავებელ...
Paper Cutting Machine In Paper Mill
შრომის უსაფრთხოება მანქანა-დანადგარებთან, მოწყობილობებთან და სხვა სამუშაო ხელსაწყოებთან მუშაობისას
OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს - ,,შრომის უსაფრთხოება მანქანა-დანადგარებთან, მოწყობილობებთან და სხვა...
Gas bottle and stack of coins
აალებად და ფეთქებად ნივთიერებებთან მუშაობის სტანდარტები და წესები
OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს - ,,აალებად და ფეთქებად ნივთიერებებთან მუშაობის სტანდარტები და წესები“....
Aerial view of blurred fast moving semi-truck with cargo trailer driving on highway hauling goods in evening
ტვირთის გადატანა
OSH Academy გთავაზობთ ტრენინგს - ,,ტვირთის გადატანა“. ტრენინგი განკუთვნილია: ორგანიზაციის ხელმძღვანელებისთვის/დირექტორებისთვის,...
1 2 3 4

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები