წარმატებით გრძელდება ჩვენი და აგროსფეროს თანამშრომლობა.

,

წარმატებით გრძელდება ჩვენი და აგროსფეროს თანამშრომლობა.

✅ წარმატებით გრძელდება ჩვენი და აგროსფეროს თანამშრომლობა.
 
👷‍♂️ OSH Academy-ს ორგანიზებით, 28-29 აპრილს აგროსფერო-ს თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი ,,უსაფრთხოების წესები ტექნიკის შეკეთებისას”.
 
📜 ტრენინგი შედგებოდა თეორიული და პრაქტიკული ნაწილებისგან.

სხვა სიახლეები

ონლაინ ჩართვა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული კურსით დაინტერესებულ პირებთან.
OSH Academy-ს მიერ შპს ,,სტანდარტ +“-ში მიმდინარეობს შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა.
OSH Academy-ს ორგანიზებით, 29.04.2022 - 02.05.2022-ში, შპს ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა-თბილისის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი ,,პირველადი გადაუდებელი დახმარება".

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები