შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვა

შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვა

ყველა დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს დასაქმებულებისთვის და სხვა პირებისთვის უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო.

 

შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვა გულისხმობს დანერგილი შრომის უსაფრთხოების სისტემის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფას, პერიოდულ შეფასებას და გაუმჯობესებას.

 

აღნიშნული მომსახურებით დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

სერვისები

იურიდიული მომსახურება შრომის უსაფრთხოების სფეროში
შრომის ინსპექციის მიერ შეჩერებული სამუშაო პროცესის აღდგენა 
კონსულტაცია
ჟურნალები
შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება
შემთხვევების მოკვლევა
სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურება

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები