შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა

ყველა დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს დასაქმებულებისთვის და სხვა პირებისთვის უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო.

 

ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ დანერგოთ შრომის უსაფრთხოების სისტემა და დააკმაყოფილოთ ყველა საკანონმდებლო მოთხოვნა შრომის უსაფრთხოების სფეროში, თქვენი ორგანიზაციის სპეციფიკის შესაბამისად.

 

დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

სერვისები

იურიდიული მომსახურება შრომის უსაფრთხოების სფეროში
შრომის ინსპექციის მიერ შეჩერებული სამუშაო პროცესის აღდგენა 
კონსულტაცია
ჟურნალები
შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება
შემთხვევების მოკვლევა
სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვა

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები