შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება

შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება

OSH Academy-ის გუნდი გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით სხვადასხვა დოკუმენტაციის შემუშავებას.

 

 • შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება
 • შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის გეგმის შემუშავება
 • შრომის უსაფრთხოების სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის შემუშავება
 • რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადება
 • ტექნიკა-დანადგარებთან უსაფრთხოდ ოპერირების ინსტრუქციების შემუშავება
 • სპეც. ტექნიკასთან უსაფრთოდ ოპერირების ინსტრუქციების შემუშავება
 • უსაფრთხოდ მუშაობის პროცედურების შემუშავება
 • უფლება-მოვალეობების შემუშავება
 • თანამდებობრივი ინსტრუქციების გაწერა
 • საერთო უსაფრთხოების წესების შემუშავება
 • შრომის უსაფრთხოების თათბირების ჩატარების წესის და პროცედურების გაწერა
 • უბედური შემთხვევების მოკვლევის სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის შემუშავება
 • პროფესიული დაავადებების მოკვლევის სახელმზღვანელო დოკუმენტაციის შემუშავება
 • საშიში შემთხვევების მოკვლევის სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის შემუშავება
 • საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მომზადება

 

დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

სერვისები

იურიდიული მომსახურება შრომის უსაფრთხოების სფეროში
შრომის ინსპექციის მიერ შეჩერებული სამუშაო პროცესის აღდგენა 
კონსულტაცია
ჟურნალები
შემთხვევების მოკვლევა
სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვა
აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურება

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები