შრომის უსაფრთხოების აუდიტი

შრომის უსაფრთხოების აუდიტი

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვამდე ან/და უკვე დანერგილი შრომის უსაფრთხოების სისტემის მუშაობის შესაფასებლად აუცილებელია ჩატარდეს შრომის უსაფრთხოების აუდიტი, რათა განისაზღვროს ორგანიზაციაში არსებული მდგომარეობა და ორგანიზაციის შესაბამისობა შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობასთან.

 

აღნიშნული მომსახურებით დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

სერვისები

იურიდიული მომსახურება შრომის უსაფრთხოების სფეროში
შრომის ინსპექციის მიერ შეჩერებული სამუშაო პროცესის აღდგენა 
კონსულტაცია
ჟურნალები
შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება
შემთხვევების მოკვლევა
სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვა
აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურება

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები