შემთხვევების მოკვლევა

შემთხვევების მოკვლევა

შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, დამსაქმებელი ვალდებულია აღრიცხოს, მოიკვლიოს სამუშაო სივრცეში ან/და სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით მომხდარი/დაფიქსირებული უბედური შემთხვევები, საშიში შემთხვევები, პროფესიული დაავადებები და ანგარიშგება განახორციელოს ზედამხედველ ორგანოსთან.

 

აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ორგანიზაციის მიმართ სანქციების დაწესება, ზედამხედველი ორგანოს მხრიდან.

 

ჩვენ დაგეხმარებით სრულყოფილად და კვალიფიციურად შეასრულოთ კანონის აღნიშნული ვალდებულება.

 

მომსახურებით დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

სერვისები

იურიდიული მომსახურება შრომის უსაფრთხოების სფეროში
შრომის ინსპექციის მიერ შეჩერებული სამუშაო პროცესის აღდგენა 
კონსულტაცია
ჟურნალები
შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება
სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვა
აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურება

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები