ჟურნალები

ჟურნალები

OSH Academy-ს გუნდი გთავაზობთ სხვადასხვა ჟურნალებს, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით:

 • პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის ჟურნალი
 • უბედური შემთხვევების აღრიცხვის ჟურნალი
 • საშიში შემთხვევების აღრიცხვის ჟურნალი
 • შესავალი ინსტრუქტაჟების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი
 • მიზნობრივი ინსტრუქტაჟების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი
 • განმეორებითი ინსტრუქტაჟების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი
 • ტრენინგების-სწავლებების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი
 • ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი
 • ინდ. დაცვის საშუალებების გაცემის აღრიცხვისა და მოვლა-პატრონობის წესის გაცნობის ინსტრუქტაჟის ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი
 • დასაქმებულთა სამედიცინო შემოწმების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი
 • ევაკუაციის ვარჯიშების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი
 • ცეცხლმაქრების პერიოდული შემოწმების აღრიცხვის ჟურნალი
 • რისკების შეფასების დოკუმენტის პერიოდული გადახედვა/განახლების აღრიცხვის ჟურნალი

 

დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

სერვისები

იურიდიული მომსახურება შრომის უსაფრთხოების სფეროში
შრომის ინსპექციის მიერ შეჩერებული სამუშაო პროცესის აღდგენა 
კონსულტაცია
შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება
შემთხვევების მოკვლევა
სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვა
აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურება

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები