მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა

,

მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა

მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა

,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, დამსაქმებელი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პერიოდულობით შეამოწმოს, გაზომოს და შეაფასოს საწარმოო გარემოს ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორები.

 

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ შემდეგი ფაქტორების გაზომვას:

 • ტემპერატურა
 • ტენიანობა
 • ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე
 • ხმაურის ბგერის დონე
 • ვიბრაცია
 • განათება
 • მტვერი
 • ზედაპირების ტემპერატურა
 • სითბური ენერგიის ნაკადის ინტენსივობა
 • ულტრაიისფერი გამოსხივების ინტენსივობა
 • ჯამური ნავთობპროდუქტები (სხვადასხვა ნივთიერებები)
 • ჟანგბადის კონცენტრაცია (O2)
 • ნახშირბადის დიოქსიდი (CO2)
 • ნახშირბადის მონოქსიდი (CO)
 • აზოტის დიოქსიდი (NO2)
 • გოგირდის დიოქსიდი (SO2)
 • გოგირდწყალბადი ( H2S )
 • ქლორწყალბადი (HCl)
 • ელექტრომაგნიტური ველის დაძაბულობა
 • ელექტრომაგნიტური ველის ნაკადის სიმკრივე

 

აღნიშნული მომსახურებით დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

პოპულარული ტრენინგები

ტრენერების ტრენინგი
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ექსპლუატაცისას უსაფრთხოდ მუშაობის წესები
სასუქებთან და პესტიციდებთან უსაფრთხოდ მუშაობის წესები
შრომის უსაფრთხოების წესები ავტოგასამართი სადგურებისთვის
უსაფრთხოების წესები შედუღების პროცესში
შრომის უსაფრთხოება მომსახურების სექტორში და საოფისე საქმიანობისა
შრომის უსაფრთხოება მსუბუქ მრეწველობაში
შრომის უსაფრთხოება სამთომოპოვებით მრეწველობასა ან/და მძიმე დამამუშავებელ მრეწველობაში
შრომის უსაფრთხოება მანქანა-დანადგარებთან, მოწყობილობებთან და სხვა სამუშაო ხელსაწყოებთან მუშაობისას
აალებად და ფეთქებად ნივთიერებებთან მუშაობის სტანდარტები და წესები

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები