მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვების სპეციალისტის კურსი

,

მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვების სპეციალისტის კურსი

OSH Academy გთავაზობთ ,,მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვების სპეციალისტის კურსს“.

 

ტრენინგი განკუთვნილია:

 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის,
 • პირებისთვის, რომლებიც უშუალოდ ჩართული არიან მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვების ჩატარების პროცესში,
 • პირებისთვის, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან კომპანიაში მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების მაჩვენებლების კონტროლზე და პრევენციაზე,
 • შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვაში ჩართული ნებისმიერი პირისთვის,
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელებისთვის, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანია დასაქმებულ პირთა უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა,
 • საკითხით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის.

 

კურსის ხანგრძლივობა – 12 საათი.

ასევე, დაინტერესების შემთხვევაში, შესაძლებელია აღნიშნული კურსის კონკრეტული სპეციფიკის ორგანიზაციაზე და მის საჭიროებებზე მორგება.

 

კურსის მიზანი:

 • მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების მნიშვნელობის გაცნობა და გააზრება.
 • საკანონმდებლო მოთხოვნების გაცნობა.
 • უფლება-მოვალეობების და პასუხისმგებლობების გაცნობა.
 • მიკროკლიმატთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან დაკავშირებით არსებული საფრთხეების, რისკების, მოსალოდნელი პროფესიული დაავადებების და გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
 • გაზომვების ჩატარების პრინციპების გაცნობა.
 • პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

 

ტრენინგი შესაძლებელია ჩატარდეს, როგორც დისტანციურ, ასევე არადისტანციურ ფორმატში, ქვეყანაში მოქმედი ყველა რეგულაციის დაცვით.

 

ტრენინგის დასრულების შემდგომ გაიცემა სერტიფიკატი. სერტიფიკატის ასაღებად აუცილებელია:

 • მსმენელი სრულყოფილად დაესწროს ტრენინგს,
 • ტრენინგის დასრულების შემდეგ მსმენელმა წარმატებით ჩააბაროს საგამოცდო ტესტი. ტესტი წარმატებით ჩაბარებულად ითვლება თუ მსმენელი შეკითხვების მინიმუმ 70%-ს გასცემს სწორ პასუხს.

 

ტრენინგს უძღვებიან შრომის უსაფრთხოების სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, მაღალკვალიფიციური ტრენერები. 

 

ტრენინგის ღირებულება დგინდება ინდივიდუალურად, დაინტერესებული ფიზიკური პირებისთვის ან/და კომპანიებისთვის.

 

დაინტერესებული პირები რეგისტრაციისთვის ან/და დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

პოპულარული ტრენინგები

ტრენერების ტრენინგი
მიკროკლიმატის და ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ექსპლუატაცისას უსაფრთხოდ მუშაობის წესები
სასუქებთან და პესტიციდებთან უსაფრთხოდ მუშაობის წესები
შრომის უსაფრთხოების წესები ავტოგასამართი სადგურებისთვის
უსაფრთხოების წესები შედუღების პროცესში
შრომის უსაფრთხოება მომსახურების სექტორში და საოფისე საქმიანობისა
შრომის უსაფრთხოება მსუბუქ მრეწველობაში
შრომის უსაფრთხოება სამთომოპოვებით მრეწველობასა ან/და მძიმე დამამუშავებელ მრეწველობაში
შრომის უსაფრთხოება მანქანა-დანადგარებთან, მოწყობილობებთან და სხვა სამუშაო ხელსაწყოებთან მუშაობისას

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები