აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურება

აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურება

,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად  დამსაქმებელი ვალდებულია ჰყავდეს 1 ან მეტი შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ან აღნიშნული მიზნით შექმნას შრომის უსაფრთხოების სამსახური.

 

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურებას.

 

დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / geoosha@gmail.com / info@oshacademy.ge

სერვისები

იურიდიული მომსახურება შრომის უსაფრთხოების სფეროში
შრომის ინსპექციის მიერ შეჩერებული სამუშაო პროცესის აღდგენა 
კონსულტაცია
ჟურნალები
შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება
შემთხვევების მოკვლევა
სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების აუდიტი
შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება
შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვა

მენიუ

აკრედიტებული პროგრამები